Maya Lyubenova International Haiku Contest


Shoshin Haiku Circle is pleased to announce the Maya Lyubenova International Haiku Contest.

Maya Lyubenova (12 September 1956 – 30 December 2016) was one of the co-founders of Shoshin Haiku Circle. She wrote poetry in both English and Bulgarian and her haiku, senryu, and haiga appeared in some of the most respected international journals. In 2010 Arts Publishing House, Blagoevgrad released her bilingual collection “Flecks of Blue /Парченца синьо”.Maya was a beloved friend and mentor to many of the contemporary Bulgarian haiku authors. She will always be missed.


Fourth Maya Lyubenova International Haiku Contest 2023 – Submissions Guidelines

Third Maya Lyubenova International Haiku Contest 2022 – AWARDS

Second Maya Lyubenova International Haiku Contest 2021 – AWARDS


First Maya Lyubenova International Haiku Contest 2020 – AWARDSХайку кръг „Шошин“ има удоволствието да обяви Международния конкурс за хайку „Мая Любенова“.


Мая Любенова (12 септември 1956 г. – 30 декември 2016 г.) беше една от съоснователите на хайку кръг „Шошин“. Тя пишеше поезия и на английски, и на български. Нейни хайку, сенрю и хайга бяха публикувани в най-уважаваните международни списания. През 2010 г., издателство „Артс“, Благоевград, издаде нейния двуезичен сборник “Flecks of Blue/Парченца синьо“. Мая беше обичана приятелка и ментор на много от съвременните български хайку автори. Тя винаги ще ни липсва.


Четвърти международен конкурс за хайку “Мая Любенова” 2023 – Условия за участие

Трети международен конкурс за хайку “Мая Любенова” 2022 – Наградени хайку

Втори международен конкурс за хайку “Мая Любенова” 2021 – Наградени хайку


Първи международен конкурс за хайку “Мая Любенова” 2020 – Наградени хайку